รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอบ้านไร่

99/9 เตาปูน หมู่ 4 ราชบุรี-วัดเพลง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ติดต่อ : นางทองอยู่ สร้อย

โทร : 032 318708, 08 1195 3292

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอบ้านไร่