รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าเชือกสาน

รองเท้าเชือกสาน

รองเท้าเชือกสาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระนอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มรองเท้าเชือกหนังตอกบ้านชาคลี

69 หมู่ 1 บ้านชาคลี ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85000

ติดต่อ : นายสมศักดิ์ หนูคำ

โทร : 08-9989-9629

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มรองเท้าเชือกหนังตอกบ้านชาคลี