รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบขิต

ผ้าสไบขิต

ผ้าสไบขิต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิตบ้านเหล่าล้อ

9 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

ติดต่อ :

โทร : 086-2218238

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2560