รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

เสื้อผ้าฝ้าย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าไทยไข่แก้ว

162 ม.2 ถนนปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ :

โทร : 085-2472036

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2560