รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนุนทอดกรอบ

ขนุนทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 240902-SB004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนุนทอดกรอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สมปองขนุนทอดกรอบ

43/1 โกรกแก้ววงพระจันทร์ หมู่ 10 ทุ่งสะเดา-โกรกแก้ว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ติดต่อ : นางสมปอง นะราแก้

โทร : 08-7128-5239

วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป สมปองขนุนทอดกรอบ