รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบแผ่น

กล้วยอบแผ่น
  • รหัสสินค้า : 240701-A007
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบแผ่น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย

36 หมู่ 4 บ้านเตาอิฐ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ติดต่อ : นางจินตนา ตันเจริ

โทร : 0-3855-3945 , 08-9928-7764

วันที่แก้ไข : 2 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย