รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอกวนสี่รส

ส้มโอกวนสี่รส
  • รหัสสินค้า : 180402-E006
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอกวนสี่รส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่บางกระเบียน

124 หมู่ 12 บ้านใหม่บางกระเบียน ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ติดต่อ : นางสาวตวงพร เพ็ชร

โทร : 056 415081, 081 953 8304

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่บางกระเบียน