รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
  • รหัสสินค้า : 361102-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน

26 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36191

ติดต่อ :

โทร : 087-0104653

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560