รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 360601-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพอาหารแปรรูป

77-79 กอก หมู่ 2 โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

ติดต่อ : นางสุกัลยา เชื่อ

โทร : 0-4485-1709

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพอาหารแปรรูป