รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 360605-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดเจริญผล

125 ม.1 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

ติดต่อ :

โทร : 082-1390545

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2560