รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเบรกแตก

กล้วยเบรกแตก
  • รหัสสินค้า : 360410-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเบรกแตก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกล้วยอบเกษตรธรรมชาติผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก

155 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

ติดต่อ :

โทร : 087-9662977

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2560