รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบ

กล้วยเล็บมือนางอบ
  • รหัสสินค้า : 860302-B007
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

8/3 หมู่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ติดต่อ : นางจันทนา นามกร

โทร : 089-8662682, 077-655026

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร