รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 860402-A008
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

2 หมู่ 1 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

ติดต่อ : นางสาวเพ็ญศรี สมบ

โทร : 087-8954152, 0-7752-0137

อีเมล: cdd_chumphon@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน