รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครองแครงกรอบสูตรโบราณ

ครองแครงกรอบสูตรโบราณ
  • รหัสสินค้า : 650808-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ครองแครงกรอบสูตรโบราณ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านซำตะเคียน

285/1 ซำตะเคียน หมู่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ติดต่อ : นางสาลี่ โพธิ์ขำ

โทร : 08-1474-4310, 08-9069-2948

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านซำตะเคียน