รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าเจี้ยว

เต้าเจี้ยว
  • รหัสสินค้า : 650603-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เต้าเจี้ยว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร

212 หมู่ 9 บ้านวังมะด่าน ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

ติดต่อ : นางลูกคลื่น เนียม

โทร : 098-9601338

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร