รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบรวมรส

ข้าวเกรียบรวมรส
  • รหัสสินค้า : 650605-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบรวมรส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง

299 ใหม่โปร่งนก หมู่ 7 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

ติดต่อ : นางอำนวย แซ่ลี้

โทร : 08-1474-8542

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง