รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเชื่อมกล้วยตาก 100% บานาน่าโซไซตี้

น้ำเชื่อมกล้วยตาก 100% บานาน่าโซไซตี้
  • รหัสสินค้า : 650508-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำเชื่อมกล้วยตาก 100% บานาน่าโซไซตี้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

2/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65120

ติดต่อ :

โทร : 089 4607979, 087 3167676

โทรสาร : 055 3964111

อีเมล: banana-societh@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา