รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยตากมะลิอ่อง(เจ้ม่วย)

กล้วยตากมะลิอ่อง(เจ้ม่วย)
  • รหัสสินค้า : 650401-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตากมะลิอ่อง(เจ้ม่วย)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์

เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อ : นางโสภา อยู่พ่วง

โทร : 08-9857-4021,08-6211-3995,055-297082

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์