รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 650306-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอนสองสลึง

เลขที่ 63 หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170

ติดต่อ : นางช่วย พุทธรักษ

โทร : 08-1045-1659

อีเมล: cdd_phitsanulok@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอนสองสลึง