รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยสุกทอดกรอบตราแม

กล้วยสุกทอดกรอบตราแม
  • รหัสสินค้า : 650103-F004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยสุกทอดกรอบตราแม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

49/1 หมู่ 7 บ้านควน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางกุหลาบ มาทอง

โทร : 08-9960-6084, 0-5524-2041

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์