รายละเอียดสินค้าโอทอป

โลบะภูเก็ต

โลบะภูเก็ต
  • รหัสสินค้า : 830102-SC003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โลบะภูเก็ต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โลบะภูเก็ต

17/17 หมู่ที่ 2 ซอย 7 ถนน ศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ : นายอภิชิต เศวตฤทธ

โทร : 08 9650 6577

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป โลบะภูเก็ต