รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 440606-CA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

24 หมู่ที่ 12 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

ติดต่อ :

โทร : 087-6421229, 043-990071

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระาชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ