รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกระหรี่บั๊ปไส้มัน

ขนมกระหรี่บั๊ปไส้มัน
  • รหัสสินค้า : 440601-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกระหรี่บั๊ปไส้มัน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

101/2 หมู่ 2 บ้านซำแฮด ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

ติดต่อ : คุณสุนทร พุทธบาล

โทร : 043 770744, 08 0470 9483, 08 7223 2377

อีเมล: cdd_sarakham@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร