รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้ม

ปลาส้ม
  • รหัสสินค้า : 440314-I001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลาตำบลแห่ใต้

114 ม.1 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

ติดต่อ :

โทร : 080 7677080

วันที่แก้ไข : 20 ต.ค. 2560