รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 350401-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ข้าวหอมมะลิ (นางจินตนา ใจอ่อน)

8 ม.11 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

ติดต่อ : นางจินตนา ใจอ่อน

โทร : 086-0592699

วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2560