รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกระหรี่พับ

ขนมกระหรี่พับ
  • รหัสสินค้า : 350411-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกระหรี่พับ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ

89 หมู่ 2 บ้านเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

ติดต่อ : คุณสำเนียง รักเพื

โทร : 045 711213, 08 7069 3258

อีเมล: cddyaso@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ