รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมหัวเราะ

ขนมหัวเราะ
  • รหัสสินค้า : 950504-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมหัวเราะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกูวิง

79/1 ม.6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 087-9697395

วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2560