รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง

186 โคกกลาง หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ติดต่อ : นางลำใย เวฬุวนาร

โทร : 08-2137-0120

วันที่แก้ไข : 7 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง