รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกกและทอผ้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7

17 ม.7 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

ติดต่อ :

โทร : 097-1507870

วันที่แก้ไข : 7 พ.ย 2560