รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบลายขิด

ผ้าสไบลายขิด

ผ้าสไบลายขิด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้าลายขิด

27 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

ติดต่อ :

โทร : 082-1468016

วันที่แก้ไข : 7 พ.ย 2560