รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าน้ำกุหลาบ-คอลลาเจน-ทองคำ

ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าน้ำกุหลาบ-คอลลาเจน-ทองคำ

ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าน้ำกุหลาบ-คอลลาเจน-ทองคำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพร บ้านต้นตาล

26 ม.5 ถนนสระบุรี-ปากบาง ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

ติดต่อ :

โทร : 090-5012645

วันที่แก้ไข : 10 พ.ย 2560