รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดก้านทางมะพร้าว

ไม้กวาดก้านทางมะพร้าว

ไม้กวาดก้านทางมะพร้าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไม้กวาดจักสานก้านทางมะพร้าว

27 คลองชุมภู่ หมู่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสาวจิตรา แย้ม

โทร : 08-9050-1730, 0-3475-2477

วันที่แก้ไข : 14 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มไม้กวาดจักสานก้านทางมะพร้าว