รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินและผ้า

10/3 หมู่ 1 ซอยวัดบางกระสอบ ถนนเพชรหึงส์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ติดต่อ : คุณฉวีวรรณ ทินวงค

โทร : 08 9527 5614, 08 9928 8759

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินและผ้า