รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ต้นชวนชม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ต้นชวนชม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ต้นชวนชม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง

204/1122 หมู่ 15 บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ : นางนริศราวรรณ ชา

โทร : 085 9742931, 02 3153859

วันที่แก้ไข : 16 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง