รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนบางดานศิลปะประดิษฐ์

7/3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ติดต่อ :

โทร : 089-8693731

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2560