รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตระกร้าเชือกมัดฟาง

ตระกร้าเชือกมัดฟาง

ตระกร้าเชือกมัดฟาง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ

29/1 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อ :

โทร : 08 1096 1190

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟางตำบลบ้านพรุ