รายละเอียดสินค้าโอทอป

มุ้ง

มุ้ง

มุ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเย็บผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์

4 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47000

ติดต่อ :

โทร : 087-2663494

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2560