รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านชาติตระการ

74 ชาติตระการ หมู่ 1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170

ติดต่อ : นางไพรัตน์ อ่อนแต

โทร : 08-3167-0515

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านชาติตระการ