รายละเอียดสินค้าโอทอป

แหวนเงินฝังพลอย

แหวนเงินฝังพลอย

แหวนเงินฝังพลอย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอำนวยการเครื่องประดับ

31 หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150

ติดต่อ :

โทร : 081-2838728

วันที่แก้ไข : 22 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มอำนวยการเครื่องประดับ