รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลองกองแช่อิ่ม รสบ๊วย

ลองกองแช่อิ่ม รสบ๊วย
  • รหัสสินค้า : 950116-SE001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลองกองแช่อิ่ม รสบ๊วย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (แผนกอาหารและโภชนาการ)

100 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ :

โทร : 073-274806

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2560