รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 451205-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองหินใหญ่

92 ม.1 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220

ติดต่อ :

โทร : 080-7408745

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2560