รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบฟักทอง-มัน

ข้าวเกรียบฟักทอง-มัน
  • รหัสสินค้า : 450710-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบฟักทอง-มัน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

120 ราษฏร์ดำเนิน หมู่ 3 บ้านราษฎร์ดำเนิน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ :

โทร : 092-7426465

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน