รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบว่าว

ข้าวเกรียบว่าว
  • รหัสสินค้า : 450711-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบว่าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบว่าวบ้านสว่างอารมย์

85 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ :

โทร : 087-8202734

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2560