รายละเอียดสินค้าโอทอป

บายศรีผ้า

บายศรีผ้า

บายศรีผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

93 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ติดต่อ :

โทร : 086-0276157

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2560