รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฝรั่งแป้นสีทอง

ฝรั่งแป้นสีทอง
  • รหัสสินค้า : 920901-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ฝรั่งแป้นสีทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อำนวยฝรั่งแป้นทอง

7 หมู่ 4 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160

ติดต่อ : นายอำนวย พริกหอม

โทร : 081-9580517

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป อำนวยฝรั่งแป้นทอง