รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยทอดกรอบรสหวาน

กล้วยทอดกรอบรสหวาน
  • รหัสสินค้า : 920803-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยทอดกรอบรสหวาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ (บ้านคลองลำปริง)

59 หมู่ที่ 3 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

ติดต่อ :

โทร : 086-4575799

วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางร่วมใจ (บ้านคลองลำปริง)