รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อบาติก

เสื้อบาติก

เสื้อบาติก .... (สินค้าเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสายใจบาติก

32/1 หมู่ 5 ถนนกระบี่ - เขาทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ติดต่อ : คุณสายใจ บูระเพ็ง

โทร : 08-3106-6577, 0-7562-2132

วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2562

สินค้าโอทอป กลุ่มสายใจบาติก