รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อไตชายหญิง

เสื้อไตชายหญิง

เสื้อไตชายหญิง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

99 หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

ติดต่อ : นางช่อลัดดา สุปินธรรม

โทร : 0-5368-0048, 08-9954-7922

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2561

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน