รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อกะเหรี่ยง

เสื้อกะเหรี่ยง

เสื้อกะเหรี่ยง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื้อกะเหรี่ยง บ้านกะโน

77 ม.2 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

ติดต่อ :

โทร : 098-7812895

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2561