รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระด้งมุ้ง ถาดมุ้งครอบกันแมลง

กระด้งมุ้ง ถาดมุ้งครอบกันแมลง

กระด้งมุ้ง ถาดมุ้งครอบกันแมลง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน (Baanwai)

23/483 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ติดต่อ : คุณปรีชญา ถ้ำน้อย

โทร : 089 7851807, 093 6429090

โทรสาร : 02 1010724

อีเมล: baanwaisupply@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/baanwai
www.baanwai.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2564

การใช้งาน

กระด้งมุ้งฝาครอบ, กระด้งมุ้งครอบ, ฝาชีมุ้ง, กระด้งไม้ไผ่, ฝาชีมุ้งกระด้ง, กระจาดมุ้งครอบ, ถาดใส่อาหารมุ้งครอบ, ถาดมีมุ้งครอบ, ถาดวางผลไม้มีมุ้งครอบ, ถาดมุ้ง, มุ้งกระดง, ขายส่งกระด้งมุ้งครอบ, กระจาดมีมุ้งครอบขายส่ง,กระด้งมุ้งฝาครอบ, กระด้งมุ้งครอบ, ฝาชีมุ้ง, กระด้งไม้ไผ่, ฝาชีมุ้งกระด้ง, กระจาดมุ้งครอบ, ถาดใส่อาหารมุ้งครอบ, ถาดมีมุ้งครอบ, ถาดวางผลไม้มีมุ้งครอบ, ถาดมุ้ง, มุ้งกระดง, ขายส่งกระด้งมุ้งครอบ

สินค้าโอทอป บ้านหวายหัตถกรรมจักสาน (Baanwai)